Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které využívá solární energii k výrobě elektrické energie. To se děje pomocí fotovoltaických článků, které přeměňují světelnou energii na elektrickou energii. 

 

Pomůžeme Vám, abyste byli energeticky soběstační. Dokážeme navrhnout FVE na klíč tak, aby byla vyrobená energie maximálně využita a doba návratnosti co nejnižší. 

 

 

„KDO ŠETŘÍ, MÁ ZA TŘI!“

 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU

 

V první řadě zjišťujeme Vaše požadavky, včetně výrobních kapacit, energetických potřeb a finančních cílů.

Poté navrhneme solární elektrárnu, která bude vyhovovat Vašim potřebám. To zahrnuje výběr solárních panelů, inverterů, baterií a dalších komponent.

 

V další fázi vytvoříme podrobné plány pro výstavbu solární elektrárny, včetně plánů pro instalaci a propojení solárních panelů.

Po dokončení projektování a získání nezbytných povolení je solární elektrárna instalována na místě.

 

Po dokončení instalace je solární elektrárna testována, aby se zajistilo, že funguje správně, a zda vyrábí energii v souladu s očekáváním. Poté je prováděna nezbytná údržba pravidelně tak, aby se zajistila optimální výkonnost a dlouhá životnost solární elektrárny.

VYŘÍZENÍ DOTACÍ

 

Zařídíme celé dotační kolečko - podáme za Vás žádost o dotaci, v níž je třeba poskytnout podrobné informace o plánované fotovoltaické elektrárně, včetně velikosti systému, plánu instalace a očekávaných nákladech. Vy budete šetřit svůj čas na rodinu, zájmy a důležitější věci namísto papírování. Zároveň vám garantujeme, že dotaci skutečně obdržíte.

 

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE

 

Každá instalace fotovoltaické elektrárny by měla představovat spolehlivou investici na co možná nejdelší období. Proto využíváme pouze špičkové komponenty výhradně od předních světových výrobců.

MONTÁŽ SYSTÉMU

 

Panelové moduly jsou umístěny na konstrukci podle plánu. Nejčastěji se panelové moduly instalují na střechy nebo na zem. Po instalaci panelů se připojí k regulátoru nabíjení. Regulátor nabíjení slouží k udržování baterie při optimálním stavu nabití a chrání ji před nadměrným nabitím nebo vybitím. Inverzní měnič se instaluje pro přeměnu stejnosměrného proudu z panelů na střídavý proud použitelný v domácnosti nebo pro nahrávání do sítě. Po instalaci inverzního měniče je FVE připojena k elektrické síti. Po dokončení montáže FVE je nutné provést testování celého systému, aby se zajistila jeho funkčnost a účinnost.

 

Montáž realizujeme do 30 dnů od kladného rozhodnutí distributora o připojení. Termín instalace bude upřesněn nejpozději 14 dnů před instalací. Montáž trvá 2-4 dny dle rozsahu.

MONITORING VÝROBY A SPOTŘEBY

 

Využíváme specializovaného softwaru pro monitoring fotovoltaické elektrárny, který umožňuje sledovat výrobu a spotřebu elektřiny v reálném čase. Tento software je propojen s datovými loggery a měřícími zařízeními, což umožní sledování a analyzování dat a poskytne užitečné informace pro řízení výroby a spotřeby elektřiny.

V každém případě je monitoring výroby a spotřeby fotovoltaické elektrárny klíčovým prvkem pro zajištění účinného využití solární energie a minimalizaci nákladů na elektřinu.

 

SERVISNÍ ČINNOST

 

Servisní činnost FVE zahrnuje pravidelnou údržbu, opravy a kontrolu systému. Doporučujeme pravidelnou údržbu a kontrolu systému alespoň jednou ročně, aby se zajistila maximální účinnost a bezproblémový provoz.

 

Servisní činnosti jsou velmi důležité pro udržení FVE v provozu a maximalizaci její účinnosti. Majitelé FVE by měli zvážit uzavření smlouvy na pravidelnou údržbu a servis s kvalifikovaným technikem, který je specializovaný na FVE.

PRO KOHO?

 

Fotovoltaická elektrárna je určena pro lidi a organizace, kteří chtějí využít solární energii k výrobě elektřiny a snížení svých nákladů na energii. Fotovoltaické elektrárny jsou vhodné pro širokou škálu spotřebitelů, včetně domácností, firem, obcí a průmyslových podniků. Tyto elektrárny mohou být instalovány na střechy budov, na pozemky, parkoviště atd. Fotovoltaické elektrárny mohou být také využívány pro vytváření přebytku elektřiny, kterou lze prodávat zpět do sítě a to může přinášet další příjmy jejímu majiteli.

 

 

 

PRO RODINNÉ DOMY S GARANTOVANOU DOTACÍ NZÚ

 

 

 

! SPOLUPRACUJEME S NEJLEPŠÍMI VÝROBCI !

 

 

 

 

 

Kontakt:

Tomáš Pitrun

Email: tomas.pitrun@pitrun.cz

Telefon: +420 608 470 033