"Měření a regulace" je oblast techniky zabývající se měřením veličin a následnou regulací procesů na základě získaných dat. Cílem těchto procesů je dosažení přesných a stabilních výstupů, a to buď automatickým řízením nebo manuálním ovládáním. 

Cílem našich zákazníků je provozovat energeticky úsporné budovy. Navrhujeme tyto systémy na základě dlouholetých zkušeností přesně na míru jednotlivému zákazníkovi. 

 

 

„IDEÁLNÍ TEPLOTA, TO JE VAŠE JISTOTA!“

 

 

NÁVRH A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

 

Platí, že nejzásadnější rozhodnutí se musí vždy udělat v prvotních fázích projektu. Jen tak je možné následně realizovat optimálně fungující systém, který bude fungovat na nízkých provozních nákladech a při nízké energetické náročnosti.

 

Tyto systémy, které zajišťují především automatický a ekonomický provoz jednotlivých technologií, navrhujeme na základě dlouholetých zkušeností. Ty využíváme ve Váš prospěch již v předprojektové fázi, kdy důkladně zjišťujeme Vaše přání a potřeby a posuzujeme je s možnostmi vybraných technologií.

 

Zajišťujeme úvodní studii, projektovou dokumentaci pro stavební povolení, dále zrealizujeme projektovou dokumentaci, kde zaznamenáváme veškeré změny do konečné dokumentace. V neposlední řadě také zpracováváme návody a manuály pro budoucí obsluhu.

 

KOMPLEXNÍ DODÁVKA CELÉHO SYSTÉMU

 

Tým našich odborníků vám zajistí komplexní dodávku celého systému měření a regulace. Rádi se věnujeme i nestandardním a náročným zakázkám. Často kooperujeme na dodávkách s jinými firmami. Budeme rádi spolupracovat i s Vámi.

SOFTWAROVÁ PODPORA A MONITORING   

    

Vytvoříme Vám na míru vizualizaci Vaší technologie pro vzdálené monitorování a řízeníK výhodám virtuálního dispečinku patří především přístup k technologii odkudkoliv z internetu. Archivovaná data jsou bezpečně uchována a zálohována na serveru a není potřeba zřizovat vyhrazené pracoviště s příslušnou výpočetní a komunikační infrastrukturou.

 

Veškeré důležité informace z těchto systémů jsou následně ukládány na jednom místě a jsou zpracovávány do jednodušších výstupů nebo manažerských přehledů různých hodnot a stavů. Po vyhodnocení takto získaných dat můžeme zvolit vhodný režim provozu budovy podle konkrétních potřeb a požadavků s následnou optimalizací spotřeby.

SERVISNÍ ČINNOST

 

Abychom dosáhli kvalitního, optimálního a úsporného provozu budovy, neobejdeme se bez pravidelné servisní údržby a korekcí ze strany odborného servisu. Pomáháme Vám s provozem a mimořádnými událostmi i nadále a určitě naše služby nekončí dodávkou a předáním díla. 

PRO KOHO?

 

Pro všechny, kteří chtějí provozovat efektivně a hospodárně svůj objekt, ať je malý nebo velký. Správně nastavená topná soustava má velký vliv na spotřebu energie i pohodlí osob v budově. 

 

Domácnosti 

 Komerční budovy

  Průmyslové budovy

 

! SPOLUPRACUJEME VÝHRADNĚ SE ŠPIČKOVÝM VÝROBCEM !

 

 

 

Kontakt:

Lubor Pitrun 

Email: pitrun@pitrun.cz

Telefon: +420 608 470 044